AB Komisyonu Büyüme Tahminlerini Yükseltti

09 Temmuz 2021

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu yayınladığı 2021 Yaz Dönemi Ekonomik Tahmin Raporu’nda, 2021 yılı büyüme tahminini bahar dönemi raporuna göre Avrupa Birliği (AB) için 0,6 ve Avro Bölgesi için 0,5 yüzde puan artırarak sırasıyla %4,8 ve %4,5’e yükseltti. Komisyon her iki bölge ekonomisinin, 2022 yılında bir önceki rapora göre 0,1 yüzde puan daha fazla büyüyeceğini öngördü. Raporda Komisyon, AB ve Avro Bölgesinde reel GSYH’nin kriz öncesi döneme, ancak 2021 yılının son çeyreğinde ulaşacağını öngördü.
 
Kaynak: European Commission
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü