ABD GSYH’si Dördüncü Çeyrekte Yıllıklandırılmış Olarak %3,4 Oranında Arttı

29 Mart 2024

ABD Ekonomik Analiz Bürosu tarafından açıklanan üçüncü tahmine göre, reel gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) 2023 yılının dördüncü çeyreğinde yıllık bazda %3,4 oranında arttı. Reel GSYH üçüncü çeyrekte %4,9 oranında artmıştı.

Reel GSYH'deki artış; tüketici harcamaları, eyalet ve yerel hükümet harcamaları, ihracat, konut dışı sabit yatırımlar, federal hükümet harcamaları ve konut sabit yatırımlarındaki artıştan kaynaklanırken, bu artışlar özel stok yatırımlarındaki düşüşle kısmen dengelendi.

Kaynak: U.S. Department of Commerce
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü