Dış Ticaret Beklenti Anketi'nin 2020 Yılı 3. Çeyrek Beklentilerine İlişkin Sonuçlar Açıklandı

09 Temmuz 2020

Dış Ticaret Beklenti Anketi’nin 2020 Yılı 3. Çeyrek Beklentilerine İlişkin Sonuçlar Açıklandı.

09 Temmuz 2020– Ticaret Bakanlığı tarafından üçer aylık dönemler halinde uygulanarak Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yayımlanan Dış Ticaret Beklenti Anketi (DTBA), dış ticaretimize yön veren firmaların yakın geçmişe ve mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri ile gelecek döneme yönelik beklentilerini yansıtmakta olup, bu hususta gösterge niteliğinde olan endeksler üretilmesini sağlamaktadır. Endeksin 100’den büyük olması beklentilerin artış yönünde olduğunu, 100’den küçük olması beklentilerin azalış yönünde olduğunu, 100 olması ise değişim beklenmediğini göstermektedir.
 

2020 yılı 3. çeyrekte İhracat Beklenti Endeksi 83,5 olarak gerçekleşmiştir. 2 – 18 Haziran 2020 tarihleri arasında uygulanan Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarına göre, İhracat Beklenti Endeksi 2020 yılı 3. çeyrekte 83,5 oldu. 100’ün altında gerçekleşen endeks, 2020 yılı 3. çeyreğindeki ihracata ilişkin azalış yönünde bir eğilim ortaya koymaktadır.

2020 yılı 3. çeyrekte İthalat Beklenti Endeksi 82,3 olarak gerçekleşmiştir. 2 – 18 Haziran 2020 tarihleri arasında uygulanan Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarına göre, İthalat Beklenti Endeksi, 2020 yılı 3. çeyrekte 82,3 oldu. 100’ün altında gerçekleşen endeks, 2020 yılı 3. çeyrekteki ithalata ilişkin azalış yönünde bir eğilim ortaya koymaktadır.Dış Ticaret Beklenti Anketi 2020 3. çeyrek beklentileri
Kaynak: Ticaret Bakanlığı