Dış Ticaret Beklenti Anketi’nin 2021 Yılı 4. Çeyrek Beklentilerine İlişkin Sonuçlar Açıklandı

08 Ekim 2021

Dış Ticaret Beklenti Anketi’nin 2021 Yılı 4. Çeyrek Beklentilerine İlişkin Sonuçlar Açıklandı.

 

07 Ekim 2021– Ticaret Bakanlığı tarafından üçer aylık dönemler halinde uygulanarak Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yayımlanan Dış Ticaret Beklenti Anketi (DTBA), dış ticaretimize yön veren firmaların yakın geçmişe ve mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri ile gelecek döneme yönelik beklentilerini yansıtmakta olup, bu hususta gösterge niteliğinde olan endeksler üretilmesini sağlamaktadır. Endeksin 100’den büyük olması beklentilerin artış yönünde olduğunu, 100’den küçük olması beklentilerin azalış yönünde olduğunu, 100 olması ise değişim beklenmediğini göstermektedir.

2021 yılı 4. çeyrek İhracat Beklenti Endeksi 131,3 olarak gerçekleşmiştir. 31 Ağustos – 16 Eylül 2021 tarihleri arasında uygulanan Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarına göre, İhracat Beklenti Endeksine dâhil edilen soruların yayılma endekslerine göre, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi, ihracat sipariş beklentisi ve şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyine ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken; son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir.

2021 yılı 4. çeyrek İthalat Beklenti Endeksi 108,1 olarak gerçekleşmiştir. İthalat Beklenti Endeksine dâhil edilen sorulardan gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi, ithalat birim fiyatı beklentisi ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyi sorularına yönelik değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilerken, şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilemiştir.
 
Dış Ticaret Beklenti Anketi 2021 4. çeyrek beklentileri
Kaynak: Ticaret Bakanlığı