Dış Ticaret Beklenti Anketi’nin 2022 Yılı 4. Çeyrek Beklentilerine İlişkin Sonuçlar Açıklandı

07 Ekim 2022
Dış Ticaret Beklenti Anketi’nin 2022 Yılı 4. Çeyrek Beklentilerine İlişkin Sonuçlar Açıklandı.
 
07 Ekim 2022– Ticaret Bakanlığı tarafından üçer aylık dönemler halinde uygulanarak Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yayımlanan Dış Ticaret Beklenti Anketi (DTBA), dış ticaretimize yön veren firmaların yakın geçmişe ve mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri ile gelecek döneme yönelik beklentilerini yansıtmakta olup, bu hususta gösterge niteliğinde olan endeksler üretilmesini sağlamaktadır. Endeksin 100’den büyük olması beklentilerin artış yönünde olduğunu, 100’den küçük olması beklentilerin azalış yönünde olduğunu, 100 olması ise değişim beklenmediğini göstermektedir.
 
5-19 Eylül 2022 tarihleri arasında uygulanan Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarına göre;

2022 yılı 4. çeyrek İhracat Beklenti Endeksi 108,1 olarak gerçekleşmiştir. 8 çeyrektir aralıksız pozitif görünüme işaret eden endeks 100 kritik değerinin üzerinde gerçekleşmiş olup, 2022 Yılı 4. Çeyreğinde de ihracatta artış beklentisinin sürdüğüne işaret etmektedir.

2022 yılı 4. çeyrek İthalat Beklenti Endeksi 113,7 olarak gerçekleşmiştir. İthalat Beklenti Endeksinin 100’ün üzerinde gerçekleşmesi, 2022 Yılı 4. Çeyreğe yönelik ithalatta artış beklentisinin sürdüğüne işaret etmektedir.

 
Dış Ticaret Beklenti Anketi 2022 4. çeyrek beklentileri
Kaynak: Ticaret Bakanlığı