İngiltere Ekonomisi Nisan Ayında Aylık Bazda Büyüme Göstermedi

12 Haziran 2024

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan verilere göre, aylık reel Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Mart ayındaki %0,4’lük büyümenin ardından, Nisan 2024'te büyüme göstermedi. Reel GSYH Nisan 2024'e kadar olan üç ayda, Ocak 2024'e kadar olan üç aya kıyasla %0,7 oranında arttı.
 
Hizmet sektörü üst üste dördüncü aylık büyümesiyle Nisan ayında %0,2 artarken, Nisan 2024'e kadar olan üç aylık dönemde ise %0,9 büyüdü. İmalat sektörü Mart ayındaki %0,2’lik büyümenin ardından Nisan ayında %0,9 küçülürken, Nisan 2024'e kadar olan üç ayda ise %0,7 büyüdü. Diğer taraftan inşaat sektörü üst üste üçüncü aylık düşüşünü gerçekleştirerek Nisan 2024'te %1,4, Nisan 2024'e kadar olan üç ayda ise %2,2 oranında küçüldü.
 
Kaynak: Office for National Statistics
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü