İngiltere Ekonomisi Temmuz Ayında Aylık Bazda %0,5 Küçüldü

13 Eylül 2023

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan verilere göre, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), Haziran 2023'teki %0,5'lik büyümenin ardından, Temmuz 2023’te üç ana sektörün tümündeki düşüşle birlikte aylık bazda %0,5 oranında azaldı. GSYİH, Temmuz 2023'e kadar olan üç aylık dönemde ise %0,2 oranında arttı.
 
Hizmet sektörü, Haziran 2023'teki %0,2'lik büyümenin ardından Temmuz 2023'te %0,5 azalarak GSYİH'deki düşüşe en büyük katkıyı yapan sektör oldu. İmalat sektörü, Haziran ayındaki %1,8'lik büyümenin ardından Temmuz ayında %0,7 düşerken inşaat sektörü ise, Haziran 2023'teki %1,6 büyümenin ardından Temmuz’da %0,5 düştü.
 
Kaynak: Office for National Statistics
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü