Japonya Yeni Ekonomik Destek Paketini Onayladı

14 Aralık 2020

Japonya’da kabine, yaklaşık 40 trilyon yeni (384,47 milyar dolar) doğrudan mali harcamalar olan ve aynı zamanda karbon emisyonlarını azaltmayı ve dijital teknolojinin desteklenmesini de içeren 708 milyar dolarlık teşvik paketini onayladı. Başbakan Yoshihide Suga yaptığı açıklamada, Japonya'nın koronavirüs kaynaklı ekonomik durgunluktan kurtulmasına yardımcı olacak en son ekonomik teşvik paketinin gayri safi yurtiçi hasılayı yaklaşık %3,6 oranında artıracağını söyledi.
 
Kaynak: Reuters
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü