Japonya'nın Temel Makine Siparişlerinde Düşüş Kaydedildi

22 Mayıs 2023

Japonya'nın gemi ve elektrik enerjisi şirketlerine yönelik siparişleri hariç temel makine siparişleri, Mart 2023'te bir önceki aya göre %3,9 düşerek Şubat ayındaki %4,5'lik düşüşe kıyasla hafif bir iyileşme gösterse de; piyasanın %0,7'lik artış beklentisini karşılayamadı. Oldukça değişken nitelikteki bu veri serisi altı ila dokuz ay içinde yapılacak sermaye harcamalarının öncü göstergesi olarak kabul edilmektedir. Yıllık bazda, özel sektör makine siparişleri Şubat ayındaki %9,8'lik büyümenin tersine Mart ayında %3,5 gerileyerek %1,4'lük artış tahminlerini karşılayamadı.
 
Kaynak: Trading Economics
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü