Koronavirüs ve Darboğazlar Ifo İş İklimi'ne Gölge Düşürdü

26 Kasım 2021

IFO İş İklimi Endeksi Kasım ayında 97.7 puandan 96.5 puana gerileyerek, Alman ekonomisinde güvenin azaldığını gösterdi. Endeks sonuçları, şirketlerin mevcut iş durumlarından daha az memnun olduklarını ve beklentilerinin daha kötümser olduğunu ortaya koydu. Arz darboğazları ve koronavirüsün dördüncü dalgası Alman şirketlerini zorlamaktadır.
 
Alman imalat sanayinde endeks, şirketlerin mevcut durumlarını kötü değerlendirmesiyle geriledi. Ara mallar ve hammaddelerdeki arz darboğazları hala imalat sektörü üzerinde sorun olmaya devam ederken, şirketlerin çoğunluğu fiyatları yükseltmeyi planlamaktadır.
 
Kaynak: IFO
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü