RWI/ISL Konteyner İş Hacmi Endeksi Ekim Ayında 125.0’a Geriledi

04 Aralık 2023

Dünya mal ticaretinin %64'ünü oluşturan 92 limanın konteyner trafiğine dayanan RWI/ISL konteyner iş hacmi endeksi, küresel konteyner iş hacmini temsil eden ve küresel ticaret hacmi ile yüksek korelasyona sahip önemli bir değişken olarak takip edilmektedir. İş hacmi endeksi (mevsimsellikten arındırılmış) Ekim ayında bir önceki aya kıyasla 0,5 puan azalarak 125,0 gerçekleşmiştir.

Çin limanlarında konteyner hacmi bir kez daha artış göstermiştir. Endeks değeri 139,2'den 140,2 puana yükseldi. Avro Bölgesi ve Almanya'daki ekonomik büyüme hakkında fikir veren Kuzey Bölgesi Endeksi, Eylül ayındaki 103.8 (revize) seviyesinden Ekim ayında 103.3 puana gerilemiştir.

Kaynak: RWI/ISL
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü