20 Çelik Birliği, Büyüyen Çelik Krizine Karşı Çabaları Artırmak İçin Aşırı Çelik Kapasitesinin Ele Alınacağı Küresel Toplantı Çağrısı Yapıyor

23 Ekim 2020

Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika'daki çelik endüstrisi dernekleri, çelik üreten ekonomilerin yönetimlerine, Aşırı Çelik Kapasitesi Konusunda Küresel Toplantı yapılması çabalarını yoğunlaştırmaları yönünde çağrılarını yenilediler. Tüm yerküredeki çelik endüstrileri, çelik isteminin Korona virüsü salgını nedeniyle önemli ölçüde baskılandığı bir zamanda, çelik üretimindeki aşırı kapasitede son dönemde yaşanan ve Fazla Çelik Kapasitesi Küresel Forumu'nun (Global Forum on Steel Excess Capacity-GFSEC) kurulması sonrasındaki üç yılda kapasite fazlasındaki aşamalı düşüş eğilimini de tersine çevirecek artıştan derin endişe duyduklarını açıkladılar. Çelik Birlikleri, makroekonomik koşullar ile yerküre çapında çelik üretimindeki düzensiz toparlanma durumuna dikkat çektiler, Birlikler, özellikle uluslararası çelik piyasalarında potansiyel dengesizlik riski oluşmasından endişeliler.

Çelik endüstrileri, çelik forumu üyelerinin bölgesel pazarlar ve kapasite gelişimlerinde şeffaflık yaratma ile Bakanlar düzeyinde yayınlanan Berlin raporunda belirtilen kararlaştırılmış politika ilkeleri ve önerilere dayalı olarak kapasite artışlarını gözden geçirme taahhütlerini takdirle karşılıyorlar.

Bununla birlikte, çelik endüstrisindeki aşırı kapasitenin büyüklüğü ve sürekliliği, Fazla Çelik Kapasitesi Küresel Forumu'nun şeffaflığı ve politikalarıyla ilgili çalışmalarında daha fazla kararlılık gerektirmekte.

Kaynak: Steelguru web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü