2050 Yılında Net Sıfır Hedefine Ulaşmak için Maliyetlerin %19 Arttığı Öngörülüyor

23 Mayıs 2024

Bloomberg NEF yayınladığı 18 milyon veri noktasını analiz eden 250 sayfalık Yeni Enerji Görünümü 2024 raporunda, düşük karbonlu enerji geçişine yönelik küresel yatırımların 2023'te %17 artarak 1,8 trilyon dolara yükseldiğini belirtirken, küresel ısınmayı 1,75 santigrat derecede tutma ihtimalinin %67 olduğu Net Sıfır Senaryosu çerçevesinde petrol, gaz ve kömüre olan talebin zirveye ulaşacağını ve 2025’ten itibaren keskin bir düşüşe geçeceğini öngörüyor. Ancak bu durumun iklim değişikliğiyle mücadele maliyetlerini %19 artıracağı belirtiliyor.

Temel senaryo, hükümetlerin yalnızca ekonomik açıdan rekabetçi teknolojilere dayandığını ve dünyayı sanayi öncesi dönemlere göre 2,6 derece ısınma yoluna soktuğunu öngörüyor. Net sıfır senaryosu ise hükümetlerin 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşma hedefiyle emisyon azaltıcı teknolojileri iki katına çıkaracağını varsayıyor. Küresel olarak net sıfır senaryosu önlemleri istikrarla izlense bile ülkelerin, Paris Anlaşması’nın küresel ısınmayı 1,5 derecenin altında tutma yönündeki hedefini kaçıracağını ortaya koyuyor. Bloomberg NEF raporu ayrıca, 2050 yılında net sıfıra ulaşılması için 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarının kapasitesinin üç katına çıkması gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Bloomberg
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü