AB Döngüsel Ekonomi 2.0’ı Açıkladı

12 Mart 2020

Avrupa Komisyonu yeni döngüsel ekonomi eylem planını açıkladı ve AB'nin 2030 yılına kadar belediye atıklarını yarıya indirme niyetini doğruladı, tüketicilere bilgisayarlar ve akıllı telefonlar için yeni bir “onarım hakkı” verilmesini önerdi.

Komisyon yol haritası, bu aşamada katı mevzuat içermemektedir. Daha ziyade, şimdiye kadar AB düzeyinde ele alınmamış tekstil, bina ve elektronik ekipman gibi alanlarda atıkların kesilmesine yönelik gelecekteki önlemleri özetlemektedir.

Komisyonun fikirlerinden bazıları tartışma oluşturacaktır. Örneğin Apple Inc., cep telefonları için evrensel bir şarj cihazı kullanma planlarına direnecek gibi görünmektedir. Ve yeni bir "onarım hakkı", tüketiciler arasında popüler olduğunu kanıtlamasına rağmen, elektronik cihaz üreticileri için kolay olmayacaktır.

Döngüsel ekonomi ilkelerini uygulamak, AB'nin GSYİH'sini 2030 yılına kadar %0,5 artırabilir ve yaklaşık 700.000 yeni istihdam demektir.

Komisyon, toplam sera gazı emisyonlarının yarısının kaynak çıkarma ve işlemeden kaynaklandığını belirterek, Avrupa'nın iklim tarafsızlığı hedefine 2050'de ulaşmanın tamamen döngüsel bir ekonomiye geçmeden mümkün olmadığını ifade etmektedir.

Kaynak: euractiv web sitesinden tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü