AB Maden Projeleri ve Ortak Satın Alımlara Odaklanıyor

17 Mayıs 2024

Avrupa Komisyonu'nun, AB'nin kritik hammadde tedarikini iyileştirmeye yönelik projeler için birkaç gün içinde çağrıda bulunacağı ve yakın zamanda mevcut ortak doğal gaz satım alım planı doğrultusunda ortak kritik hammadde alımlarına başlanacağı duyuruldu.

AB Kritik Hammaddeler Yasası, AB'nin yeşil ve dijital dönüşümleri için hayati önem taşıyan lityum, bakır ve diğer hammaddelerin tedarikini güvence altına almak, bloğun kendi elektrikli araçlarını veya rüzgar türbinlerini üretmesini sağlamak ve Çin'e bağımlılığı azaltmak için tasarlanmıştı. Yasa 23 Mayıs'ta yürürlüğe giriyor. Komisyon'un ortak doğal gaz satın alma deneyimine dayanarak yaklaşık 30 hammaddenin ortak satın alınmasına yönelik planların taslağını çıkarmaya başlandığı belirtildi.

Kaynak: Reuters
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü