AB, Petrol ile Gaz Varsılı Körfez Ülkeleri ile Stratejik Ortaklık İmzaladı

21 Haziran 2022

AB, Pazartesi günü (20/06/2022) konseyin sonuçlarını yayınladığı bir belgede, Avrupa Birliği'nin, Körfez İşbirliği Konseyi ve Konsey’e üye ülkeler ile "daha geniş bir bölgede etkileşimi artırmanın bir parçası olarak stratejik ortaklık" kuracağını açıkladı.

Bu arada 9 sayfalık belge, Körfez ülkelerini enerji geçişini hızlandırmak için üzerlerine düşeni yapmaya çağırıyor.

“Avrupa Birliği ile Körfez’deki ortakları arasında yakın ve etkili işbirliği, özellikle barışçıl ve varsıl Körfez ile Ortadoğu Bölgeleri ile birlikte güçlü bir ekonomik toparlanma gerçekleştirmek, Avrupalı ​​tüketiciler için sürdürülebilir, uygun fiyatlı ve güvenli enerji kaynakları sağlamak ve Birliğin temel amaçlarını gerçekleştirebilmek için yaşamsaldır. 2050 yılına kadar net sıfır sera gazı salınımına katkıda bulunmak ve küresel insani yardım ve kalkınma gereksinimlerine güçlü bir yanıt vermek için Avrupa ile ortakları arasında yeşil geçiş konusunda güçlü bir işbirliği oluşturulmalıdır.” Bir bölümü okunmuş olan sonuç bölümünde geçen açıklamalardan.

Birlik ayrıca, kendisinin ve ortaklarının “petrol ile gaz sektörünün karbondan arındırılmasına katkıda bulunarak metan gazı salınımının azaltılması konusundaki küresel çabaları desteklemek amacıyla birlikte çalışabileceğini” belirtti.

AB'den, yerkürenin petrol ile gaz rezervleri açısından en varsılı olan ülkelerinden bazılarıyla yakınlaşma konusundaki açıklama, Birliğin Rusya'dan enerji bağımsızlığını kazanmaya çalıştığı sırada geldi. Açıklama ayrıca ABD Başkanı Biden'in, S. Arabistan’ı ve ülkenin fiili lideri durumundaki Muhammed bin Salman'ı bazı konularda eleştirmesi sonrası oluşan duvarları onarmak için Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini açıklamasının sonrasında yapıldı.

Açıklamada, "Körfezdeki ortaklar, AB de içerisinde olmak üzere uluslararası pazarların güvenilir Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) sağlayıcılarıdır." denirken "LNG’nin küresel piyasaların oynaklığını sınırlandırmak, ayrıca sorunsuz bir geçişi sağlamak için kısa dönemde kilit bir rol oynamaya devam ettiğine de” vurgu yapılıyor.

Ne var ki belgede Körfez ülkeleriyle ilişkileri iyileştirmeye yönelik çağrıların yanında, enerji geçişi konusunda daha fazlasını yapmaları çağrıları da yer alıyor ki, sözkonusu çağrılar Körfez ülkelerinin can sıkıcı bulabileceği adımlar olabilir.

AB geçmişte, Körfez ülkelerini enerji geçişi konusunda zorlamak ve Rusya'nın AB'ye gaz sağlamasını güçlü bir silah gibi kullanması nedeniyle ek LNG sunumu istemek arasında çıkarlar ile prensiplerin çatıştığı güç durumlar yaşadı.

Kaynak: world-energy
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü