AB Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM) Yasalaştı

26 Mayıs 2023

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi, eş yasa koyucular olarak, nihai SKDM Yönetmeliğini 10 Mayıs 2023'te imzaladılar. SKDM’yi destekleyen hükümler ve operasyonel özellikleri artık kademeli olarak yürürlüğe girecek ve uygulanacaktır.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına ve AB'nin diğer uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak tasarlandığı iddia edilen SKDM sistemi aşağıdaki şekilde çalışacaktır:

    •    SKDM’nin 2026'da yürürlüğe girmesinden itibaren, AB ithalatçıları, mallar AB'nin karbon fiyatlandırma kuralları kapsamında üretilmiş olsaydı ödenecek olan karbon fiyatına karşılık gelen karbon sertifikaları satın alacak.

    •   Tersine, AB üyesi olmayan bir üretici, ithal edilen malların üretiminde kullanılan karbon için üçüncü bir ülkede zaten bir bedel ödediğini gösterebildiğinde, ilgili maliyet AB ithalatçısı için tamamen düşülebilecek.

    •   Bu nedenle SKDM, AB üyesi olmayan ülkelerdeki üreticileri üretim süreçlerini çevreci olmaya teşvik ederek karbon kaçağı riskinin azaltılmasına yardımcı olacak.

SKDM, kapsanan ürünlerin üretim sürecinde yayılan sera gazlarının doğrudan emisyonlarının yanı sıra yönetmeliğin ekinde listelenen bazı ürünler için dolaylı emisyonlara uygulanacaktır. Anlaşma, dolaylı emisyonların gelecekte başka ürünlere dâhil edilmesi için bir analiz yapılması gerektiğini öngörmektedir. SKDM’nin geçiş aşamasındaki genel işleyişine ilişkin bir inceleme, nihai sistemin yürürlüğe girmesinden önce tamamlanacaktır.

Aynı zamanda, halihazırda AB ETS tarafından kapsanan ve SKDM mekanizması kapsamında karbon kaçağına duyarlı diğer malları, örneğin belirli alt ürünler gibi diğer malları dahil etmenin fizibilitesini değerlendirmek için ürün kapsamı gözden geçirilecektir. Rapor, 2030 yılına kadar söz konusu malların dahil edilmelerini belirleyen bir zaman çizelgesi içerecektir.

Kaynak: Avrupa Komisyonu
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü