AB’ye Üye Ülkeler Dijital Hizmetlerin Vergilendirilmesi Alanında Farklı Görüşlere Sahip

16 Kasım 2018

6 Kasım 2018 tarihinde, AB28 Maliye Bakanları  (ECOFIN Council) tarafından “dijital hizmetler vergisi” konusu gündeme alındı.  Söz konusu görüşmede, AB Komisyonu tarafından sunulan teklif kapsamında dijital hizmetlerden elde edilen gelirler üzerinden %3’lük bir oranda vergilendirilmesi öngörülmekte.  Bu kapsamda, Avusturya Başkanlığındaki AB Konseyi, üye ülkelerin delegasyonlarına konuyla ilgili olarak iki önemli hususta kendi pozisyonlarını açıklamasını istedi. Anılan konulardan birincisi; verginin kapsamının reklam, çok yüzlü dijital ara yüzler ve kullanıcı verilerinin satışı gibi vergilendirilebilir tüm alanları kapsamına alıp almayacağı ya da kullanıcı verilerinin satışının vergilendirilmesinin kapsam dışı bırakılıp bırakılmayacağıdır. Diğer taraftan, üyelerden pozisyonlarının açıklaması istenilen ikinci konu ise; dijital hizmetlerin verilendirilmesinin her üye devlet için gelişmişlik seviyelerine bakılmadan belirli bir süresi olması ya da OECD/G-20’de belirlenen gelişmişlik seviyeleri ile bağlantılı olarak geçişli bir uygulama süresinin olup olmayacağına ilişkindir.

Kaynak: Ecommerce Europe web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı