AIIB(Asya Altyapı Yatırım Bankası, Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Ve Enerji Verimliliği İçin 200 Milyon Dolar Tahsis Ediyor

19 Aralık 2019

Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), Türkiye'de yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği altyapı projelerinin geliştirilmesi için 200 milyon ABD Doları tutarında (179,4 milyon Avro) krediyi onaylamıştır. AIIB, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) aracılığıyla Türk özel şirketlerine uzun vadeli finansman sağlayacak, yararlanıcılar söz konusu fonları, rüzgâr, güneş, jeotermal ve biyokütle kaynaklarının yanı sıra enerji tasarrufu ve karbon dioksit (CO2) emisyonlarını azaltmaya yönelik enerji verimliliği projeleri için kullanacaktır.

Türkiye, 2023 yılına kadar yenilenebilir enerji şebekesindeki payını da %50'ye çıkarmayı hedeflemekte olup, Aralık ayı içinde yapılacak yeni bir ihale ile 1 GW’lık güneş enerjisi kapasitesi tahsis etmeyi planlamaktadır.

Kaynak: renewablesnow web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
YayInlayan: T.C.Ticaret Bakanlığı,Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü