Akıllı Tedarik Zincirleri Nasıl Çalışıyor?

22 Mayıs 2019

Akıllı tedarik zinciri, insanları; iletişim, planlama, analiz, simülasyonlar ve uygulama gibi fonksiyonları icra etmek için süreçler ve şeyler ile birleştirir. Bu süreç ve işlemler, bağlı varlıklardan ve ürünlerden IoT ( nesnelerin interneti) altyapısı yoluyla gelen gerçek zamanlı girdi ve gereksinimlere dayalı olarak farklı fonksiyonlar arasında düzenlenir.
 
Akıllı tedarik zinciri, çeşitli süreçleri yeniden hayal ederek ve onları akıllı teknolojilerle besleyerek, geleneksel bir tedarik zincirinin dijital bir tedarik zincirine dönüştürülmesidir. Belirsizlik altında karar vermeyi optimize etmek için operasyonların görünürlüğünü, kontrolünü ve simülasyonunu genişletmek için tedarik zincirini oluşturan tüm fiziksel varlıkları dijital modele bağlar.
 
Akıllı bir tedarik zincirinin temel yönlerinden biri, üretim, nakliye ve bu ürün ve hizmetlerle ilgili olan diğer varlık ve işlemler yoluyla üretilen ilgili verilerin sürekli yakalanıp değerlendirilmesidir. Çeşitli veri akışları toplanır ve fiziksel tedarik zincirinin dijital bir modelinde birleştirilir. AI ve ML'nin bu modele uygulanmasıyla akıllı kararları yönlendirecek görüş ve değerlendirmeler sistem tarafından yaratılmış olunur.
Bir diğer temel husus, değişen müşteri önceliklerine hızlı bir şekilde tepki verme esnekliğidir. Dijital tedarik zinciri modelinin yakaladığı akıllı bilgiler, olası sorunları veya fırsatları önceden tahmin etmeye ve bunlardan faydalanmaya yardımcı olur.
 
Kaynak:  Digitalistmag/SAP web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü