Alman Çiftçiler ve Çevreciler Eko-Planların Mevcut Durumunu Eleştiriyor

23 Eylül 2021

Çiftçiler ve çevreciler, Almanya'yı Ortak Tarım Politikasında yeşil mimarinin uygulanmasını iyileştirmeye çağırıyorlar. Ancak Almanya seçimleri ve yaklaşan tarihler arasında, bunun zamanında yapılıp yapılamayacağı belirsizliğini korumaktadır.

Yılsonuna kadar AB ülkeleri, OTP sübvansiyonlarının 2023'ten itibaren ulusal düzeyde nasıl dağıtılacağını düzenleyen ulusal strateji planlarını Avrupa Komisyonu'na sunmalıdır.

Almanya, reform üzerinde AB çapında bir anlaşmaya varılmadan önce, konuyla ilgili kendi yasalarını Haziran ayında kabul etti ve bunların Brüksel'de kararlaştırılan yasal çerçevenin ayrıntılarına uyarlanmasını sağlamak için ek düzenlemeler yapılacaktır.

Ancak tarımsal paydaşlar, ülkenin sektör için yeni bir rota çizme fırsatından en iyi şekilde yararlanmadığı konusunda uyarmaktadır.

Kaynak: Euractiv
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü