Almanya, Bir Aradan Sonra Kıyı Rüzgârından Enerji Elde Edilmesi Planını Açıkladı

08 Ekim 2019

Almanya Ekonomi Bakanlığı Pazartesi günü (Dün) bürokrasi ve yurttaşlarından gelen ve iklim hedeflerini gerçekleştirmeyi ve yenilenebilir enerji oluşturma çabalarını engelleyen karşı çıkışlar nedeniyle gündemden düşen kıyı rüzgârı enerji türbini yapılarının yeniden canlandırılmasına ilişkin bir plan açıkladı.
 
Bakanlığın Almanya’nın eyaletlerine bildirdiği ve 2019 ile 2020 yıllarında sonuçlandırılması gereken 18 önlem içerisinde Bakanlık, eyaletlerden, santral yakınında yaşayanların sürekli yanıp sönmelerden rahatsız olmamaları için enerji türbinlerinin geceleri uçakların görmesi için çalıştırdıkları uyarı ışıklarını değiştirmeyi kabul etmeleri gerektiğini söylüyor.
 
Bakanlık ayrıca çeşitli vahşi yaşam düzenlemelerinin uyumlaştırılması gerektiğini ve elektrik şebekesinin genişlemesiyle birlikte bir adım olarak yeni türbinlerin kurulması gerektiğini dile getiriyor.
 
Bakanlık bunun yanısıra yaptığı basın açıklamasında “Plan, kıyı rüzgârından yararlanılmasının artırılması ve yenilenebilir enerjinin 2030 yılına kadar toplam enerji tüketimindeki payının %65 oranına ulaşması amacına yardım eden önemli bir adım olarak hizmet vermekte.” yorumunda bulundu.

Kaynak: Reuters web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C.Ticaret Bakanlığı,Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü