Almanya Merkez Bankası’nın Aylık Ekonomik Bakış Raporu Açıklandı

19 Kasım 2019

Almanya Merkez Bankası Bundesbank tarafından bugün (18 Kasım 2019) yayınlanan raporda, ekonomik büyümenin yılın dördüncü çeyreğinde de zayıf kalmaya devam edeceği, ancak sanayi sektörünün artık dengelenerek yatay bir seyre girdiği ve ekonominin resesyona gireceğine dair endişe duymak için şu anda bir neden bulunmadığı belirtildi.

Alman ekonomisi geçtiğimiz üçüncü çeyrek dönemin sonunda %0.1 büyümüş ve bu veri ekonomistler tarafından yatay seyir olarak değerlendirilerek, bunun henüz bir dipten dönüş olarak yorumlanması için erken olduğunu belirtmişlerdi.

Ticaret savaşları, Çin ekonomisinin yavaşlaması ve yakın zamanda tüketici davranışlarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle Almanya’nın ihracata yönelik imalat sanayisinin olumsuz etkilendiği, ancak yurtiçi talep ve iç ekonomik verilerin bu olumsuzluklara karşı dirençli olduğu belirtildi.

Sanayi ürünlerine olan talebin dengelenerek yatay seyre girdiğine ilişkin işaretler bulunduğu belirtilen raporda, bunu destekleyen yurt içi talebin de güçlü olmaya devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

Sanayi üretimindeki tüm olumsuzluklara rağmen istihdam piyasası verilerinde bir bozulma olmadığı belirtilen raporda, ücretlerin artmaya devam edeceği, hane halkı gelirlerinde de azalma olmayacağı için iç piyasa göstergelerinin olumlu seyrinin devam edeceği ön görüldü.

 
Kaynak: Reuters web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C.Ticaret Bakanlığı,Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü