Almanya’da Sanayi Üretimindeki Daralma Hızı Yavaşlamaya Başladı

02 Temmuz 2020

IHS Markit Danışmanlık firması tarafından hazırlanan Haziran Ayı Almanya Satın Alma Yöneticileri Endeksine ilişkin çalışmanın sonuçları 1 Temmuz 2020 tarihinde kamuoyu ile paylaşıldı. PMI imalat sektörü araştırmasının sonuçlarına genel itibarıyla bakıldığında, sanayi üretiminde yaşanmakta olan daralma sürecinin Haziran ayı başından itibaren karantina önlemlerinin gevşetilmesiyle birlikte hız kestiği bildirildi.

Alman ekonomisinin yaklaşık beşte birini oluşturan ve Mayıs ayında 36.6 puan olarak ölçülen imalat sektöründeki PMI endeksinin Haziran ayında 45.2 puana yükseldiği açıklandı. PMI endeksi Haziran ayında da 50 medyan puanın altında kalmakla birlikte, ön ölçümde tahmin edilen 44.6 puanın üzerinde bir gerçekleşme sağladı.

IHS Markit Baş Ekonomisti Phil Smith, endeksteki artışın Haziran ayında ülkedeki üretim faaliyetlerinde meydana gelen artışa paralel gerçekleştiğini, ayrıca imalatçıların salgın önlemlerinin gevşemesi ile birlikte piyasa talebinin de canlanacağı yönünde umut beslediklerini belirtti.

Araştırma sonuçlarına göre, üretimlerini hızlandırma yoluna giren Alman imalatçıların sayısında artış olduğuna değinen Phil Smith, geçtiğimiz aylarda son derece zayıf olan ekonomik güven duygusunun da artmaya başladığını gözlemlediklerini belirtti. Bütün bunlara rağmen piyasadaki talep faktörünün halen çok zayıf seyrettiğini belirten Phil Smith, ekonomik iyileşme sürecinin başlayabilmesinin önündeki en büyük engelin hali hazırda talep zayıflığı olduğuna dikkat çekti.

Araştırmadaki bir diğer çarpıcı sonuç ise talebin zayıf seyretmesi nedeniyle fabrikalardaki üretimlerin büyük çoğunluğun yeni siparişlerden ziyade, eskiden kalan ve geciken siparişleri tamamlamaya yönelik olması ve bu durum nedeniyle önümüzdeki günlerde imalat sanayindeki işsizlik tehdidinin devam edebileceğine işaret etmesiydi.

Phil Smith, Alman imalat sektörünün ihracat pazarlarında yaşamakta olduğu zorluğun da büyük ölçüde devam ettiğini, fakat bununla birlikte Asya’dan, özellikle de Çin’den yavaş yavaş da olsa yeni siparişler alınmaya başladığını sözlerine ekledi.
 
Kaynak: Reuters web sitesinden tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü