Almanya’nın İhracatının Gelecek Yıl %2 Azalması Bekleniyor

17 Kasım 2022

Almanya Sanayi Ve Ticaret Odası (DIHK) tarafından 17 Kasım Perşembe günü yapılan açıklamada, ihracat yapan firmaların yarısının küresel ekonominin daha kötüye gitmesini bekledikleri belirtilirken, Almanya’nın ihracat hasılatının da önümüzdeki yıl %2 azalacağı öngörüldü.

Böylesi bir durumda, ihracat yapan firmaların kaybının ise yaklaşık 70 milyar avro civarında olacağı bildirildi.

3100 adet ihracatçı firma ile görüşülerek yapılan araştırmada, firmaların %47’sinin ihracat yapmakta oldukları pazarlarda, önümüzdeki on iki aylık dönemde ekonominin daha kötüye gitmesini bekledikleri öğrenildi. Bu oran, pandeminin başları olan 2020 yılının bahar aylarında %65’e kadar yükselmişti.

DIHK, önümüzdeki yıl küresel ekonominin yaklaşık %2,5 oranında büyümesini beklediklerini açıkladı. Daha önce IMF tarafından yapılan bir tahminde de bu oran %2,7 olarak öngörülmüştü. Bununla birlikte, ihracatçı firmaların iç pazara hitap eden firmalara nazaran ekonominin gidişatı hakkında daha iyimser oldukları da verilen bilgiler arasında yer aldı.

Araştırmaya katılan firmaların %40’ı gelecek yıl ticaret hacimlerinin bir miktar canlanmasını beklediklerini söylerken, %42’sinin ise mevcut durumlarında bir değişiklik olmayacağını söyledikleri bildirildi. 
 
Kaynak: Reuters
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü