Amazon Daha Fazla Avrupa Ülkesinde KDV Tahsil Etmeye Başlıyor

10 Ocak 2020

Amazon’un, Ermenistan, Norveç ve İsviçre’de yaşayanlardan, 1 Ocak 2020 itibariyle KDV tahsil etmeye başladığı ifade ediliyor. Söz konusu ülkelerdeki yeni yasal düzenlemeler gereği, Amazon gibi bu ülkelerde yerleşik olmayan uzaktan hizmet veren firmaların, KDV kaydı olmayan yerleşiklere ve kişilere sundukları hizmetlerden vergi tahsil etme yükümlülükleri olduğu belirtiliyor. Söz konusu ülkelerde Amazon yerleşik olmayan firma olarak değerlendiriliyor ve Amazon’un sunduğu hizmet, uzaktan erişim hizmeti sunmak (remote service) olarak kaydediliyor. Bu nedenle, bu ülkelerde Amazon’un KDV kaydı olmayan yerleşiklerden ve kişilerden vergi tahsil etmesi yükümlülüğü doğmuş oluyor. Söz konusu ülkelerdeki yeni düzenleme gereği, Amazon’daki satıcı, satış yaptığı ülkede KDV kaydı bulunduğunu Amazon’a kanıt olarak sunmadığı takdirde, Amazon, satıcıların ödediği Amazon’da Satış ücretleri üzerine standart vergi oranını ekleyerek KDV tahsil etmekle yükümlü oluyor. İlerleyen dönemde, vergi makamlarının dijital dünyaya odaklanma trendindeki yükseliş dolayısıyla, benzer vergi yükümlülüklerinin başka ülkelerde de uygulamaya konulmasının beklendiği kaydediliyor. Mevcut durumda KDV oranlarının Ermenistan’da %20, Norveç’te %25 ve İsviçre’de %7,7 olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: Cross-border Magazine web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü