Asya Kalkınma Bankası, AB SKDM’nin, Emisyonların Azaltımında Etkisinin Düşük Olacağını Analiz Ediyor

28 Şubat 2024

Asya Kalkınma Bankası’nın (ADB) yayınladığı raporda, Avrupa Birliği'nin yüksek karbonlu ithalata SKDM uygulama planının, Asya'daki gelişmekte olan ülkelere zarar verebileceği ancak sera gazı emisyonlarında büyük bir azaltıma yol açmasının beklenmediği analiz edildi.

ADB, SKDM’nin özellikle batı ve güneybatı Asya'dan olmak üzere, Asya'nın AB'ye ihracatını azaltmasını beklediğini ve Hindistan'dan ihracatı yapılan çeliğin de bu durumdan etkilenmesinin muhtemel olduğunu belirtti. Ancak emisyonlardaki küçük bir azalmanın, Asya genelinde karbon yoğun üretimde devam eden artışla hızla denkleşeceği, esasında emisyon azaltım teknolojisini paylaşma mekanizmalarının daha etkili olacağı ifade edildi.

Üretim ölçeği arttıkça, karbon fiyatlandırmasının dünya genelinde daha geniş bir şekilde uygulandığı durumda bile, üretim tekniklerinde temel bir değişiklik görülmediği sürece emisyonlarda artışın gözlemleneceği vurgulandı. AB SKDM’den 2030 yılına kadar yaklaşık 14 milyar avro gelir elde edilebileceğini ve gelirlerin gelişmekte olan ülkelere üretimin karbondan arındırılmasına yönelik iklim finansmanı sağlamak için kullanılması gerektiği ifade edildi.

Kaynak: Reuters
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü