Asya'da Doğal Gaz Üretiminde Güçlü Büyüme Gözlemleniyor

30 Kasım 2022

Asya kıtasındaki gaz üretiminin 2022 ile 2031 yılları arasında %51'in üzerinde artarak 774 teravat/saate çıkacağı konusunda Fitch Solutions araştırma firmasının öngörüsü doğrultusunda doğal gaz ekonomisinde Asya'da güçlü bir büyüme bekleniyor.

Asya kıtası için öngörülen oran, Orta Doğu ile Kuzey Afrika (%31), Latin Amerika (%26,7) ile Sahra Altı Afrikası için (%25) öngörülen büyüme oranlarının üzerinde.

Raporda kısaca, "İtici etkenler bölgeye, pazara göre değişiklik gösteriyor, ancak ortak noktalar arasında gazla çalışan enerji santrallerinin artan verimliliği, karbon salan yakıtlardan kurtulma yolunda süregelen çabalar ile güç kaynaklarını hidroelektrik, kömür ile petrol gibi alternatiflerden uzaklaştırma girişimleri yer alıyor." denilmekte.

Ayrıca, "Günümüzde LNG yoluyla üretilen enerji piyasaları yeni doğum aşamasında olsa da, yine de LNG yerküre çapında, özellikle de yeterli yerli gaz sunumu olmayan, ayrıca boru hatları yoluyla gaz edinme seçeneklerinin sınırlı olduğu pazarlarda çok fazla potansiyel gösteriyor." diye belirtiliyor.

Doğalgazda Asya-Pasifik bölgesinde ana itici güçler Vietnam, Filipinler, Endonezya ile Myanmar gibi Güneydoğu Asya pazarları olacak.

LNG'yi enerjiye dönüştürme projeleri, bir yandan artan enerji istemini karşılarken diğer yandan karbon salınımındaki artışı engellemeye devam ettiği için zemin kazanmakta.

Kaynak: world-energy
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü