Avrupa Dijital Tek Pazar Stratejisi

25 Ekim 2018

Dijital Tek Pazar, Avrupa Komisyonu'nun, bireyler ve işletmeler için çevrimiçi rekabet faaliyetlerine, adil rekabet, tüketici ve veri koruma koşulları altında, coğrafi engelleme ve telif hakkı sorunlarını ortadan kaldırma stratejisini ifade eder. Dijital Tek Pazar Stratejisinin, üye devletler, Avrupa Parlamentosu ve paydaşlar arasındaki diyalogdan geliştiği belirtilmiştir. Stratejinin, çok yıllık bir kapsamı olduğu ve sadece AB düzeyinde alınabilecek birbirine bağlı eylemlere odaklandığı ifade edilmiştir.
Dijital Tek Pazar, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımının güvence altına alındığı ve bireylerin ve işletmelerin çevrimiçi rekabet koşullarında rekabet ve rekabet koşullarında sorunsuzca erişebildiği ve yüksek düzeyde tüketici ve kişisel olarak yer aldığı bir pazardır.
Avrupa Komisyonu, Dijital Tek Pazarı, 10 politik önceliğinden biri olarak tanımladığını belirtmiştir.
Dijital Tek Pazar, yeni girişimler için fırsatlar yaratır ve mevcut şirketlerin 500 milyondan fazla kişinin pazarına ulaşmasına olanak tanır. Dijital Tek Pazarın tamamlanması, Avrupa ekonomisine yılda 415 milyar Euro katkıda bulunabilir, iş yaratabilir ve kamu hizmetlerimizi dönüştürebilir.
Ayrıca, doğru dijital becerilerle donatılmış olmaları koşuluyla vatandaşlar için fırsatlar sunmaktadır. Dijital teknolojilerin gelişmiş kullanımı, vatandaşların bilgi ve kültüre erişimini ve iş fırsatlarını iyileştirir.
Dijital Tek Pazar Stratejisi üç husus üzerine kurulmuştur. Birincisi, tüketiciler ve işletmelerin Avrupa çapında çevrimiçi mal ve hizmetlere daha iyi erişimi, ikincisi, dijital ağlar ve hizmetler için doğru koşulların oluşturulması ve üçüncüsü, Avrupa dijital ekonomisinin büyüme potansiyelinin maksimize edilmesi.

Kaynak: ec.europa.eu sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı