Avrupa, İklim Hedefinde Uzlaştı

28 Nisan 2021

Avrupa Parlamentosu ve AB üyeleri AB İklim Yasası üzerinde anlaşmaya vardı.

Bugün Brüksel’de 14 saati aşkın müzakerelerin sonunda kabul edilen yasa taslağı ile Avrupa Birliği’nin 2030 yılı sera gazı azaltım hedefinin 1990 seviyesinin %55’in altı olması üzerinde mutabakata varıldı. Bununla birlikte birlik için 2050 yılında karbon nötr olma, bu tarihten sonra da negatif emisyona geçme hedefleri de kabul edildi.

Sera gazı emisyonlarının 2019 yılında 1990’a göre %24 oranında azaldığı Avrupa Birliği’nin 2030 yılı için mevcut hedefi %40 idi.

Avrupa Parlamentosu tarafından geçtiğimiz yıl önerilen ilk yasa taslağında 2030 hedefinin %65 olması hedeflenmiş, bu hedef daha sonra %60’a düşürmüştü.

Müzakerelerde üzerinde anlaşmaya varılan metnin yasalaşması için Avrupa Parlamentosu ve birlik üyesi ülkeler tarafından onaylanması gerekiyor.

Kabul edilen taslakta azaltım oranının karbon yutaklarının artırılarak %57’e çıkarılma hedefi ile karbon nötr olma hedefi doğrultusunda danışmanlık yapmak üzere 15 üyeli bir bilim kurulu oluşturulma ilkeleri de benimsendi.

Kaynak: YesilEkonomi
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü