Avrupa Kanun Yapıcıları Pestisit Konusunda Birleşik Krallık’tan Endişeliler

21 Ocak 2021

Avrupa Parlamentosundaki milletvekilleri, 14 Ocak Perşembe günü yeni AB-İngiltere Ticaret Anlaşması konulu bir toplantıda pestisitler ve gen düzenleme konusundaki olası İngiltere gerilemesi hakkındaki endişelerini dile getirdiler.
Oturumda, Avrupa Komisyonu temsilcileri ticaret anlaşmasının enerji, çevre ve sağlık üzerindeki etkisini açıklamışlardır. Pestisitler ve gen düzenlemesi konusunda ise daha fazla açıklama yapılacağı belirtilmiştir.

Çevre Komitesi Başkanı Pascal Canfin, Komisyon temsilcilerine “Zirai ilaçlarla ilgili yanıt hakkındaki kişisel görüşüm çok zayıf olduğu yönünde. Temelde cevap vermediniz” demiştir.

AB-İngiltere ticaret anlaşması, iklimi etkilediğinde veya adil olmayan bir ticaret avantajı sağladığında çevresel standartlarda gerilemeyi içermektedir.

Ancak yürürlüğe girmesinden sadece haftalar sonra, milletvekilleri olası ihlallerle ilgili endişelerini dile getirdiler ve neyin gerilememe olarak kabul edildiğine, bunun nasıl gerçekleştiğinin nasıl kanıtlanacağına ve nasıl yeniden dengeleneceğine dair ne kadar netlik olduğunu sorguladılar.

Kaynak: euractiv
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü