Avrupa Komisyonu Tarafından Yeni Robot Teknolojileri Ve Yapay Zeka Projeleri 66 Milyon Avro Değerinde Ödüllendirilecek

20 Aralık 2018

6 Aralık 2018 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Birliği genelinde firmaların dijitalleşmesine yardım edecek robot projelerinin 66 milyon avro değerinde ödüllendirileceği belirtildi.  Bu kapsamda, Horizon 2020 Avrupa Endüstrisini Dijitalleştirme Çağrısı altında dört proje ve bir koordinasyon destek eylemi ödüllendirildi. Bahse konu ödüllendirilen projeler küçük ve orta ölçekli işlemelerin robotik ve yapay zeka alanında yer alan yeni teknolojilere uyumuna yönelik olduğu ifade ediliyor. Ayrıca, bahsedilen ödül miktarının neredeyse yarısının Dijital Yenilik Merkezleri (Digital Innovation Hubs-DIHs) projelerine ayrıldığı ve bu merkezlerin amacının  yerel firmaları küçük projeler ve deneyler ile yeni teknolojilere entegre etmek olduğu belirtilmektedir.

Kaynak: ec.europa.eu web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı