Avrupa Kömür Fiyatları 2021 Yılından Beri İlk Kez 100 Dolar’ın Altına Düştü

18 Mayıs 2023

Avrupa kömürünün fiyatı, elektrik talebindeki düşüş ile birlikte gaz fiyatlarının daha kirli yakıt olan kömürün kullanımını dizginlemesiyle, ton başına 100 ABD Doları’nın altına düşerek neredeyse iki yılın en düşük düzeyine indi.

Güçlü bir biçimde sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatı yapılmış olmasının stokları artırması, dolayısıyla da bölgenin enerji güvenliği görünümünü iyileştirmesi sonucunda enerji santralleri, kömür yerine doğal gazı tercih etmektedir. Söz konusu durum Rusya'nın Avrupa'ya boru hatları yoluyla gerçekleştirdiği gaz akışını kesmesi sonrasında Almanya'nın en azından altı yıl içerisinde en yoğun biçimde kömür yaktığı geçen yıldan bu yana büyük bir değişiklik.

Almanya ile Belçika gibi ülkelerin nükleer santrallerini kapattığı 2023 yılında, rüzgâr ile güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları Avrupa'nın enerji piyasasından daha büyük pay alacak olsa da doğal gaz 24 saatlik kesintisiz enerji üretimi için başlıca yakıt olmayı sürdürüyor.

Önümüzdeki ay Amsterdam, Rotterdam ve Anvers limanlarından yapılacak kömür ithalatı için bir ay vadeli kömür fiyatı 16 Mayıs 2023 tarihinde %6,8’e varan düşüşle ton başına 98 ABD Doları’na geriledi. Söz konusu fiyat geçen yılın başlarında belirlenen 459,80 ABD Doları tutarındaki rekor fiyatın çok gerisinde.

Kaynak: miningweekly
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü