Avustralya’da Federal Hükümet, En Büyük Kirleticilerin Dikkate Almak Zorunda Olduğu Emisyon Tavanını Her Yıl %4,9 Oranında Düşürecek

13 Ocak 2023

Avustralya’da federal hükümet, temmuz ayından itibaren ülkenin en büyük kirleticilerine daha katı karbon emisyon limitleri uygulayacak ve önümüzdeki 10 yılın sonuna kadar 200 milyon ton karbondioksit emisyonunu azaltımı sağlayacak.

Avustralya'daki en büyük kirletici tesislerin yaklaşık 215'i koruma mekanizmasına tabi. Şirketlerin cezalandırılmadan önce emisyon üretiminde sıkı izlenmesi ve denetimi, hükümetin 2005 yılındaki seviyelerden 2030'a kadar %43'lük emisyon azaltımına ulaşma politikalarından biriydi. Hükümet yetkilileri, koruma mekanizması kapsamındaki tesislerin, Avustralya'nın emisyonlarının yaklaşık üçte birinden (%28) sorumlu olduğunu vurguladı.

Politikaya göre kömür ve gaz fabrikaları, alüminyum tesisleri, üretim tesisleri ve havayolu şirketleri gibi aktörler üzerindeki sınırlamalar, toplam emisyonlara bakılarak değil, emisyon yoğunluklarına göre belirlenecek. Bu durum da şirketlerin üretimi azaltarak gereksinimleri karşılayamayacakları anlamına geliyor. Her tesisin ve kirleticinin emisyon tavanları ve temel değerleri başlangıçta ayrı ayrı belirlenecek ve ardından 2030'a kadar her yıl %4,9 oranında düşürülecek. Mekanizma etkili bir şekilde bir emisyon ticaret sistemi olarak çalışacak. Temel değerlerinin altına düşen tesisler, gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olmak için temel değerlerini aşan tesisler tarafından satın alınabilecek karbon kredileri kazanacak. Ayrıca, yetkililer tesislerin kredi ticareti yapmasına izin verilmesinin, Avustralya'nın karbon azaltma hedeflerine ulaşılmasını sağlarken ekonomiye olan maliyetleri yumuşatacağını söyledi. Eleştirmenlerin herhangi bir ek emisyon azaltımını teşvik etmediğini öne sürdüğü mevcut yerel karbon kredisi planına erişim değişmeden kalacak. Ancak söz konusu planın kapsadığı tesisler, emisyon azaltımlarının mükerrer sayılmasını önlemek için ACCU olarak bilinen kredileri artık üretmeyecek.

Hükümet, koruma mekanizması kapsamındaki tesislerin emisyonlarının yılda 143 milyon tondan 10 yılın sonunda 100 milyon tonun altına düşeceğini ve bu süre zarfında %28'lik bir azalmaya tekabül edeceğini tahmin ediyor. Hükümet yetkilileri, planlanan bu düşüşün Avustralya'daki arabaların üçte ikisinin trafikten kaldırılmasıyla ortaya çıkacak emisyon azaltımına eşdeğer olduğunu belirtti.

Kaynak: abc
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü