Azot Oksit: Tarım Arazilerinden Gelen Göze Çarpmayan Bir İklim Isınma Gazı

14 Ekim 2021

Tarımsal faaliyetler, toplam antropojenik emisyonların %16-%27'sine katkıda bulunan sera gazı emisyonlarının (GHG'ler) başlıca kaynaklarından biri olarak bilinmektedir. Ancak, tarımdan kaynaklanan iklim ısınma etkisi yalnızca karbondioksit (C02) üretiminde değil, aynı zamanda azotlu gübrenin aşırı kullanımından kaynaklanan azot oksit (N2O) üzerinde de yatmaktadır.

Hem antropojenik hem de doğal olarak oluşan - okyanus, atmosfer ve topraktan - çok sayıda azot oksit kaynağı vardır. Hayvancılık da dahil olmak üzere tarımsal faaliyetler, toplam N2O emisyonunun üçte birinden fazlasını oluşturan en büyük N2O kaynağı olarak kabul edilir.

Tarımın önemli miktarda N2O'ya katkıda bulunmasının nedenlerinden biri, aşırı gübre uygulamasından kaynaklanmaktadır. Kimyasal olarak sentezlenmiş gübrelerin hızlı üretimine izin veren Haber-Bosch sürecinin geliştirilmesiyle, ticari çiftçiler mahsul verimini artırmak için toprakta sentetik gübreler uygulayabilirler. N2O'nun bir diğer önemli kaynağı, besi hayvanlarının toplam sera gazı emisyonlarının sırasıyla %45 ve %39'unu oluşturan, yönetilen meralardan gelen yem üretimi ve gübre birikimidir. Bitkiler tarafından alınmayan veya gübrede kalan azot daha sonra toprak mikropları tarafından tüketilir ve burada mikrobiyal işlemlerle azot oksit üretilir.

Kaynak: earth.org
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü