Belgeye Göre Merkel ile Eyalet Liderleri Linyit Kömürünün Terkedilmesi Koşullarını Kabul Etti

16 Ocak 2020

Reuters tarafından incelenen bir belgenin gösterdiğine göre Almanya, yaklaşık 40 Milyar Avro (45 Milyar ABD Doları) yardım ayırarak, enerji santrallerinde linyit kullanan ve linyitin kullanımının aşamalı olarak terkedilmesi konusundaki plandan en çok etkilenecek olan eyaletleriyle anlaşmaya vardı. 

Şansölye Angela Merkel hükümeti, sera gazı salınımlarını 2030 yılına kadar 1990 düzeyinin % 55'ine indirmeyi hedefleyen önlemlerin bir parçası olarak en geç 2038 yılına kadar Almanya'nın kömürle çalışan elektrik santrallerinin tümünü kapatmak istiyor.

15 Ocak tarihli üç sayfalık anlaşma, linyit santrallerinin kesin olarak ne zaman kapatılacağını ve santralleri işleten işletmelerin ne kadar tazminat alacağını belirten bir taahhüt içermiyor.

Gazete, Merkel ile Brandenburg, Saksonya, Kuzey Ren Vestfalya ve Saksonya-Anhalt eyaletleri liderlerinin, tesisleri ile birlikte sonuçlandırmak istedikleri linyit santrallerinin devreden çıkarılması işlemi konusunda bir plan üzerinde anlaştıklarını söyledi. Enerji santrallerinin kapatılması aynı zamanda onları besleyen madenlerin de kapatılması olacağından kapatmanın ekonomik maliyetine ek yük getirecek.

Gazete ayrıca, 2026 ile 2029’da hükümetin, planlanan tarihten üç yıl öncesi olan 2035 yılında Almanya’nın kömürü terk etmesi sürecini sonuçlandırmasını haklı çıkaracak biçimde alternatif kaynaklardan yeterli güç üretip üretmediğini gözden geçireceğini söyledi.

Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Çevre Bakanı Svenja Schulze ve Maliye Bakanı Olaf Scholz Perşembe günü anlaşmanın ayrıntılarını açıklayacak. Santrallerin hizmet dışı bırakılması takvimi ve tazminatlarla ilgili ayrıntılar ise tesislerle yapılan görüşmeler sonrasında kamuya duyurulacak.

Almanya, dünyanın en büyük linyit üreticisi ve linyit, ülkenin elektrik üretim kapasitesinin yaklaşık %19’unu oluşturuyor. Ne var ki linyit, çevreyi en çok kirleten kömür türü olarak kabul edilmekte çünkü kalorisinin düşük olması daha büyük oranda yakılması gerektiği anlamına geliyor, ayrıca toksik kimyasallar gibi büyük oranda atık da içeriyor.

Geçen yılın sonunda, Almanya hükümeti, linyit santrallerini önümüzdeki yedi yıl boyunca kapanmaya zorlamamayı kabul etmişti. Hükümet, bu yıldan başlayarak linyit santrali işletmecilerini kapanmaya teşvik etmek için sübvansiyon uygulamak ile en avantajlı teklifi sunmanın karışımını kullanmayı planlıyor.

Kaynak: Reuters web sitesinden tercüme edilmiştir.
YayInlayan: T.C.Ticaret Bakanlığı,Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü