Bilgi Teknolojisi Anlaşmasının 25. Yılı Sempozyum ile Kutlandı

15 Ekim 2021

DTÖ'nün Bilgi Teknolojisi Anlaşması (ITA) katılımcıları, 16-17 Eylül tarihlerinde düzenlenen sempozyumda son 25 yılda ITA kapsamında ticaret serbestliğinin durumunu değerlendirdiler. Etkinlikte COVID-19 ile mücadelede bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) ürünlerinin rolü tartışıldı. Ayrıca, BİT'teki en son gelişmeler ve BİT’in bir ekonomik kalkınma aracı olarak rolü incelendi. Ek olarak konuşmacılar, dijital dönüşümler vasıtasıyla ITA'nın geleceğinin nasıl şekilleneceğini tartıştılar.

Sempozyumda ITA'nın gelişmekte olan ülkelerin tedarik zincirlerine erişimlerini kolaylaştırdığı ve dijital altyapı eksikliğinden kaynaklanan zorlukları aşmalarına yardımcı olduğu vurgulandı. Aynı zamanda, ülkelerin kendi içinde, ülkeler ve bölgeler arasında hala önemli dijital bölünmelerin ve cinsiyet eşitsizliklerin varlığına dikkat çekildi.

Katılımcılar tarafından, ITA'nın BİT ürünlerinde ticareti teşvik etmeye yardımcı olduğu kaydedildi. Panelistler, ITA'nın özellikle üretkenliği ve yeniliği artırarak BİT hizmetleri sektörlerini ve ihracatını desteklediğini ve BİT’in küresel değer zincirlerine katılımını teşvik ettiğini belirtti.  Bu kapsamda ekonomik büyüme artışının sağlanmasının yanı sıra Birleşmiş Milletlerin tüm sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin karşılanmasına katkıda bulunulduğu ifade edilmiştir.

DTÖ Genel Direktörü Okonjo-Iweala açılış konuşmasında, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler arasındaki dijital uçurumu kapatmanın önemini vurgulamıştır:

"ITA'ya katılmak, tek başına mevcut dijital boşlukları kapatamaz veya güç kaynağı sorunlarını çözemez. Ancak, ülkelerin dijital çağa zemin hazırlamasına yardımcı olabilir. ITA'da açıkça yer alan taahhütlerle, piyasaya erişim engellerinin ortadan kaldırılmasındaki öngörülebilirlik, yabancı yatırımı teşvik edebilir. Ancak hiçbir ülkenin geride kalmaması için uluslararası toplumun, bağışçıların ve çok uluslu şirketlerin, düşük gelirli ülkelerin temel BT altyapısını kurmalarına yardımcı olmak adına daha fazlasını yapmaları için de bir alan mevcuttur.”

Açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Michael Punke aşağıdaki hususlara dikkat çekmiştir:

“Maliyetleri düşürerek ve erişimi genişleterek teknolojiyi demokratikleştiriyorsunuz. Ayrıca, herkesin en son teknolojilere erişme ve bunları kullanma yeteneği, ekonomide muazzam çarpan etkileri yarattı.”

Katılımcı uzmanlar ayrıca, COVID-19 salgını sırasında uzaktan çalışmadaki artış ve ITA araçlarına duyulan ihtiyaç nedeniyle BİT ürünleri ticaretinin arttığını vurguladı. COVID-19'un daha dijital bir dünyaya geçişi hızlandırdığı ve dünya ekonomisi toparlanmaya başladıkça güncel değişikliklerin kalıcı etkilerinin olacağı vurgulandı. Özellikle tıp teknolojisi ile ticaret ve BİT kritik bir şekilde bağlantılıdır. Bu nedenle, sürdürülebilir ve dayanıklı sağlık sistemleri oluşturmak için ülkelerin inovasyona katılımı çok önemlidir.

Sempozyumda, sektördeki hızlı değişim hızı dikkate alınarak ITA kapsamındaki ürünler listesinin genişletilmesi için çeşitli akademisyenler ve sektör temsilcileri tarafından çağrı da yapıldı. Konuşmacılar ayrıca teknik standartlar, e-etiketleme ve lisanslama gibi tarife dışı engellerin ele alınması gerektiğini de vurguladılar. Yine, Anlaşmadaki katılımcı sayısını artırmanın sağlayacağı faydalar dile getirildi. Son olarak ITA ürünlerinin iklim ve çevre sorunlarına çözüm bulmadaki rolüne dikkat çekilmiştir.

Kapanışta Genel Direktör Yardımcısı Anabel González şunları söyledi:

“Geçmiş 25 yıla bakıldığında ITA, hükümet-iş dünyası diyaloğu ve işbirliğinin son derece başarılı ve verimli olduğu bir alandır. ITA Komitesinin, radarındaki sinyalleri alacağına güveniyorum.”
 
Kaynak: wto.org
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel