Bir Rapora Göre İklim Endişesi Artıyor Olsa da Kömürün Finanse Edilmesi Sürüyor

17 Eylül 2021

Kömür, Birleşmiş Milletler COP26 (Climate Change Conference of the Parties 26 - 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı Ç.N.) doruk toplantısı yaklaşırken, iklim politikaları konusunda en kirli çağrışımları yapan sözcük olabilir, ancak sözkonusu durum kömürün finansmanının tümüyle ortadan kalktığı anlamına gelmiyor.

Herkes için Sürdürülebilir Finans ile İklim Politikası Girişimleri adlı grupların bir raporuna göre nüfusu içerisinde elektrik enerjisinden yararlanamayanların yüzdesinin en yüksek olduğu 18 ülkede ya da etki oranı yüksek olarak adlandırılan ülkelerde 2013 yılından 2019 yılına kadar kömürle çalışan elektrik santrali yatırımlarının finansmanı için toplam 42 milyar ABD Doları taahhüt edildi. Bangladeş, Hindistan ile Pakistan bu tür yatırımların çoğunu gerçekleştiren ülkeler oldu.

Rapor, kömür yakıtlı termik santral projeleri yerküre çapında hızla rafa kaldırılırken bazı az gelişmiş ülkelerde bu tür santral projelerine desteğin sürmekte olduğunu vurgulamakta. Bu haftanın başlarında, iklimle ilgili düşünce kuruluşu E3G, yerküredeki yeni kömür toplanma noktalarına taşıma hatlarının 2015 yılından bugüne neredeyse %70 oranında azaldığını açıkladı. Kömürün aşamalı olarak kaldırılması konusu, Glasgow'da altı hafta içerisinde gerçekleştirilecek iklim görüşmelerinin öncelikli kilit gündemi olacak görünüyor.

Raporun yazarları, “Kömürle çalışan yeni elektrik santrallerine yapılan yatırımlar, net sıfır ekonomiyle yanlış hizalanmaya ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin düşen maliyetlerine rağmen küresel ölçekte devam ediyor.” açıklamasını yaptı.

Çin’deki finans kurumları, ulusal geliri yüksek ülkelere yönelik kömür finansmanının %40’ından sorumlu. Rapora göre ABD merkezli özel finansman kurumları ise sektördeki yatırımların büyük bölümünü küresel düzeyde finanse ediyor. 

Yine rapora göre, yeni kömür santralleri, altyapı kısıtlamaları ile birlikte beklenenden düşük istem nedeniyle kendileri için yapılan yatırımları yatırımcılarına geri kazandıramadan kuruldukları yerlerde atıl yapılar durumuna düşme riskiyle karşı karşıyalar.

Rapor ayrıca, Afrika ülkeleri olan Madagaskar, Mozambik, Malavi, Nijer ile Tanzanya’nın etkin bir biçimde kömürlü termik santral gelişimine ev sahipliği yapmaya devam ettiklerini vurguladı.

Kaynak: Miningweekly.com
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü