Bir Rapora Göre Petrol ve Gaz Avustralya Ekonomisini Yönlendirmeye Devam Ediyor

27 Kasım 2020

Danışmanlık firması Ernst&Young (EY) tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, Avustralya'nın petrol ve gaz endüstrisi, Korona virüsü salgını ardından ülkenin ekonomik iyileşmesinde yine önemli bir rol oynadı.
 
Avustralya Petrol Üretim ve Arama Derneği (Appea) tarafından hazırlatılan EY raporu, ülkenin petrol ve gaz endüstrisinde yeni bir uzun dönemli yatırım ve büyüme sürecini güven altına alma, istihdam yaratma ve kamu maliyesinin onarılmasına yardımcı olma fırsatı olduğunu belirtiyor.
 
Rapor, sektörün ekonomik toparlanmada oynayabileceği rolü ve tam ekonomik potansiyelini açığa çıkarmanın getireceği yararları ayrıntılarıyla anlatırken, diğer yandan sektördeki yeni yatırımları güvence altına almak ve Avustralya'nın rekabet gücünü etkili politikalar yoluyla artırma yolunda yeni keşiflere yatırım yapmak gibi etkin adımlar gerektirdiğini vurguluyor.
 
Raporda ayrıca "Şu an varolan ortamda, etkili ve ulusal anlamda uyumlu politika düzenlemeleriyle Avustralya’nın rekabetçi pozisyonunu gündeme almak acil bir durumdur. Gereksiz yasal düzenlemeler ve vergi uygulamaları, sektördeki uzun dönemli yatırımları caydırma riskini artırmıştır." yorumu geçiyor.
 
Devamında ise "Belirgin risk temelli bir çerçeve benimsendiğinde ve proje onayları için gereken süre hızlandırıldığında, sektörün düzenleyici rejimini iyileştirmek anlamında güçlü fırsatlar var. Vergi düzeni için bazı temel öncelikler arasında Avustralya'nın kaynak kira vergisi ve lisans rejiminde istikrarı sürdürmek, sermaye amortisman düzenlemelerini optimize etmek ve verimli ortak girişimlerin yeniden yapılandırılması sayılabilir." deniyor.
 
Ülkede yeni bir petrol ve gaz gelişmesi dalgasını özgür bırakmanın ekonomik getirisinin büyük olduğu, şu anda sektörün yatırım takviminde bulunan önemli projelerin ulusal ekonomide 350 milyar Avustralya dolarının üzerinde çıktı oluşturabileceği ve sözkonusu projelerin yüksek bir büyüme yörüngesi çizmesi durumunda gelecek yirmi yılda 220.000'in üzerinde iş yaratabileceği de raporda geçen yorumlar arasında.
 
Kaynak: miningweekly  
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü