Birleşik Krallık ve ABD, Yapay Zekâ Güvenliğine Yönelik Yeni Küresel Rehber İlkeleri Hazırladı

27 Kasım 2023

Birleşik Krallık bugün (27/11/2023) yapay zekâ teknolojisinin güvenli bir şekilde geliştirilmesini sağlamaya yönelik ilk küresel rehber ilkler belgesini yayınladı.

“Güvenli Yapay Zekâ Sistemi Geliştirmeye Yönelik Rehber İlkeler”in, Birleşik Krallık'ın Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) ve ABD'nin Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA) tarafından, sektör uzmanları, dünyanın dört bir yanındaki ilgili bakanlıklar ve 21 uluslararası kuruluş ile iş birliği içinde hazırlandığı belirtildi.

Birleşik Krallık dışında Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Çekya, Estonya, Fransa, İsrail, İtalya, Japonya, Kanada, Kore Cumhuriyeti, Nijerya, Norveç, Polonya, Singapur, Şili ve Yeni Zelanda’dan oluşan 17 ülkenin ilgili kurumlarının da söz konusu belgeyi imzalayacakları doğrulandı.

Rehber İlkeler, yapay zekânın siber güvenlik seviyelerini yükseltmeyi ve güvenli bir şekilde tasarlanmasını, geliştirilmesini ve konuşlandırılmasını sağlamaya yardımcı olmayı amaçlıyor. Rehber İlkelerin, siber güvenliğin hem yapay zekâ sistem güvenliğinin önemli bir ön koşulu olması, hem de "tasarım gereği güvenli" yaklaşımı çerçevesinde geliştirme sürecinin başından itibaren ayrılmaz bir parçası olmasını sağlama noktasında geliştiricilere yardımcı olacağı belirtiliyor.

Birleşik Krallık liderliğinde hazırlanan belgenin küresel olarak geniş çaplı kabul gören ilk metin olduğu belirtiliyor.

Rehber ilkelerin, NCSC'nin ev sahipliğinde endüstri, hükümet ve uluslararası kuruluşların katılımıyla bugün gerçekleştirilecek etkinlikte resmi olarak tanıtılacağı açıklandı. Katılımcılar arasında Microsoft, Alan Turing Enstitüsü ve Birleşik Krallık, Amerika, Kanada ve Alman siber güvenlik kurumları yer alıyor.

Kaynak: National Cyber Security Centre
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü