Birleşmiş Milletler 13. Küresel Emisyon Açığı Raporu (2022) Mevcut Emisyon Politikalarıyla Paris İklim Anlaşması Çerçevesinde Belirlenen 1,5°C Artış Hedefine Ulaşılmasının Mümkün Olmadığını Analiz Ediyor

15 Kasım 2022

2030 yılına yönelik öngörülen sera gazı emisyonları düzeyi ile iklim değişikliğinin en yıkıcı etkilerini önlemek için olması gereken emisyon düzeyi arasındaki farkı ortaya koyan rapor yayınlandı. Söz konusu rapor, 2021'de Glasgow’da düzenlenen COP26'dan bu yana güncellenen ulusal taahhütlerin, öngörülen 2030 emisyonlarında ihmal edilebilir bir fark yarattığını ve küresel ısınmayı Paris Anlaşması kapsamında belirlenen, 1,5°C ile sınırlama hedefinden uzak olduğumuzu gösteriyor. Şu anda yürürlükte olan politikalar, içinde bulunduğumuz yüzyılın sonuna kadar 2,8°C'lik bir sıcaklık artışına işaret ediyor. Mevcut taahhütlerin uygulanması ile 2,8°C’lik sıcaklık artışının içinde bulunduğumuz yüzyılın sonuna kadar sırasıyla şartlı ve şartsız taahhütler için ancak 2.4 –2,6°C'lik sıcaklık artışına inebileceği ifade ediliyor. Ayrıca raporda, küresel ısınmayı 1,5°C’lik artışla sınırlamak için şu anda yürürlükte olan politikaların %45, 2°C’lik artışla sınırlamak için %30 oranında iyileştirilmesi gerektiği belirtiliyor. 2030 yılında 1,5°C hedefinin gerçekleştirilebilmesi için yıllık 23 GtCO2, 2°C hedefinin gerçekleştirilebilmesi için ise yıllık 15 GtCO2 daha fazla emisyonunun azaltımı gerekiyor.

Rapor, acil bir dönüşümün, elektrik arzı, sanayi, ulaşım ve bina sektörleri ile gıda tedariki ve finans sistemlerinde gerekli eylemlere bakarak nasıl gerçekleştirileceğine dair derinlemesine bir analiz sunuyor.

Kaynak: Birleşmiş Milletler
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü