BP Bölge Başkanı: 2040 Yılına Gelindiğinde, Küresel Enerji Talebi% 30 Artacak

13 Aralık 2019

Dünyanın üçüncü büyük petrol ve gaz hizmet şirketi olan Baker Huges Firması tarafından; 10 Aralık 2019 tarihinde düzenlenen ve Azerbaycan’ın ilk kez ev sahipliği yaptığı; Enerji İletim Konferansına, doğal gaz ve petrol sektöründe verimlilik, etkinlik ve güvenliği etkileyen temel eğilimleri tartışmak, Hazar bölgesindeki petrol ve gaz sektörünün gelişmesi için dijital dönüşüm ve inovasyona önem verildiğini anlatmak ve ayrıca mühendislik, bilim ve bilgi alanındaki fırsatları belirlemek için üzere, dünyanın çeşitli bölgelerinden 250 teknik uzman katılmıştır.

Katılımcılardan BP Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Bölge Başkanı Gary Jones, yaptığı konuşmada; tahminlere göre, 2040 yılında, küresel enerji talebinin yüzde 30 artacağını ve bu talebin karşılanması gerektiğini bildirerek,  devam etmekte olan hidrokarbon üretimi ile birlikte, bu sürecin çevresel etkisini azaltmak, küresel iklim değişiklğinin neden olduğu zorluklar ve yeni sorunlarla başa çıkmak için çaba gösterilmesi ve şirketlerin birlikte çalışması gerektiğini ifade etmiştir.

Kaynak : en.trend web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C.Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü