Bu Yıl Yarı İletken Sanayiinde Şirket Gelirleri Azalacak

16 Mayıs 2019

Teknoloji sektöründe kapsamlı çalışmalar yapan küresel araştırma şirketi IDC’nin hazırladığı son rapora göre özellikle yonga imalatında yoğun kullanılan yarı iletken malzeme imal eden firmaların gelirleri 2019 yılında %7,2 oranında azalacak. Geçtiğimiz üç yıl boyunca büyüme gösteren yarı iletken sanayisinin, bu yıl cep telefonu satışlarının düşük seyretmesi ve özellikle Çin’den gelen talebin azalması gibi nedenlerle daralma yaşayacağı belirtildi.
Özellikle Çin eksenli olmak üzere bir genel talep daralması yaşandığına dikkat çekilen raporda, otomotiv, cep telefonu ve bulut bilişim gibi, yarı iletkenlerin yoğun kullanıldığı sektörlerde bu yıl firma envanterlerindeki mevcut stok fazlalarının eritilmekte olduğu belirtildi.
Yarı iletken sanayiindeki şirket gelirlerinin 2020 yılında tekrar artmaya başlayacağı ve 2018 ila 2023 yılları arasındaki yıllık bileşik büyüme oranı ortalamasının %2 düzeyinde devam ederek, 2023 yılında sektörel cironun 524 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.
Raporda ayrıca Çin ile ABD arasındaki ticari anlaşmazlığın sonuçları ve pazara etkileri, imalatçılar açısından daha öngörülebilir hale geldikçe, sektördeki pazar konsolidasyonunun da hızlanacağı görüşüne yer verildi.

Kaynak: Reuters web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü