Çaba Paylaşım Düzenlemesi ile Emisyon Ticaret Sistemine Dahil Edilmeyen Atık, Tarım, Küçük Sanayi, Ulaşım ve İnşaat Sektörlerine Yönelik Üye Ülkeler İçin Bağlayıcı Emisyon Azaltım Hedefleri Belirleniyor

15 Kasım 2022

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'nin (AB) Çaba Paylaşım Düzenlemesinin (ESR) hedefini artırmak için Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi ile üçlü anlaşmaya varıldığını açıkladı. Bu anlaşma, şu anda AB Emisyon Ticareti Sistemine (EU ETS) dahil olmayan sektörlerde üye ülkeler için bağlayıcı yıllık sera gazı emisyon hedefleri belirliyor. Söz konusu anlaşma, Komisyonun bu sektörler için emisyon azaltma hedefini 2005 yılındaki seviyelerine kıyasla 2030 yılına kadar %29'dan %40'a çıkarma önerisini önemli ölçüde koruyor. Üye devletler için güncellenmiş emisyon azaltım hedefleri, 2005'e kıyasla -%10 ile -%50 arasında değişiyor. Yeni anlaşma ile ESR kapsamındaki sektörler arasında inşaat, tarım, atık küçük sanayi ve ulaşım bulunuyor. Üye devletlerin emisyonları azaltmak ve hedeflerine ulaşmak için alabilecekleri potansiyel önlemlere örnekler olarak toplu taşımayı teşvik etmek, binaların güçlendirilmesi, daha verimli ısıtma ve soğutma sistemleri ve iklim dostu tarım uygulamaları sıralanıyor.

Söz konusu anlaşma, 2035 yılına kadar Avrupa'da yeni karbon emisyonu yayan arabaların satışını sona erdirmek için yapılan son anlaşmanın ardından, Avrupa Yeşil Mutabakatını uygulamak için Komisyonun Fit for 55 yasama paketinin kabul edilmesindeki son adımı olarak öne çıkıyor. COP27 tüm hızıyla devam ederken, varılan anlaşma AB'nin yeşil dönüşümde geri adım atmadığını, bunun yerine 2050 yılına kadar dünyanın ilk iklim nötr kıtası olma çabalarını hızlandırdığını ve eyleme geçerek iklim taahhütlerini yerine getirdiğini gösteriyor.

Geçici anlaşma Parlamento ve Konsey tarafından resmi olarak kabul edilmesinin ardından AB‘nin Resmî Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Kaynak: Avrupa Komisyonu
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü