Çalışmalar Metan Emisyonlarını Azaltma Çabalarını Artırmanın Küresel Isınmayı %30 Yavaşlatabileceğini Buldu

10 Haziran 2021

Çok uzun süredir metan, iklim tartışmalarının dışında bırakıldı. Aslında, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi tarafından yapılan ön tahminlere göre, COVID-19'dan kaynaklanan ekonomik yavaşlamaya rağmen, atmosferik metan seviyeleri 1980'lerden bu yana tüm zamanların en yüksek seviyesinde olan iklim değişikliğinin birçok nedeninden biridir.

Ancak giderek artan sayıda iklim bilimci, uzman ve politika yapıcı, metan emisyonlarını yaygın bir çevre felaketini önlemede çok önemli bir unsur olarak ciddi bir ihtiyaç olduğunu kabul etse de, son bulgular daha iyi bir zamanın olmadığını göstermiştir.

Kaynak: Earth.org
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü