Çevrimiçi Platformlar ve Şirketler

30 Kasım 2018

Avrupa Komisyonu’nun yayınladığı rapora göre, birlik içinde 1 milyon işletmenin hâlihazırda çevrimiçi platformlar üzerinden sunduğu mal ve hizmetleri satabildiği belirtilirken dijital ekonomide çevrimiçi platformların inovasyon ve büyümenin temel sürükleyicileri olduğunun altı çizilmiştir. 2017 yılında Avrupa B2C hacminin yıllık %14 artarak 602 milyar € seviyesine ulaştığı belirtilmiştir. Ayrıca raporda, çevrimiçi platformların KOBİ’ler için büyük bir sınır-ötesi pazar fırsatı sunmakta olduğu belirtilmektedir. Firmaların platformlar ile karşılaştığı başlıca sorunlara bakılacak olursa; platformların, işletmeler için belirlemiş olduğu ‘’Şartlar ve Koşullar’’ da ani ve açıklanamayan değişiklikler yapması ilk sırada yer almaktadır ve şirketlerin cirosunda %20 ile %95 arasında bir kayba neden olduğu ifade edilmektedir.  Ayrıca,fFirmaların platform üzerindeki hesaplarının bilgilendirme yapılmadan askıya alınması veya kapatılması sorunu firmaların cirolarında ortalama %10’luk bir azalışa neden olabileceğinin altı çizilmiştir. Ayrıca, platformların kendi ürünlerini daha ön planda tutması, şirketlerin ise bu sorunlarını açık bir şekilde belirtememesi ve açık olmayan ürün sıralama parametreleri gibi sorunlar P2B (Platformdan İşletmeye) kapsamında şirketlerin platformlarla karşılaştıkları başlıca sorunlar olarak ifade edilmektedir.

Kaynak: ec.europa.eu web sitesinden tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı