Çiftlikten Çatala: Veriler Bize Ne Söylüyor?

14 Ekim 2021

Gıda sistemleri, sürdürülebilir değilse, COVID-19 salgını gibi krizlere karşı dayanıklı olamaz. Bugün küresel GHG emisyonlarının yaklaşık üçte birini oluşturan, büyük miktarda doğal kaynak tüketen, biyolojik çeşitlilik kaybına ve (hem yetersiz hem de fazla beslenme nedeniyle) olumsuz sağlık etkilerine neden olan gıda sistemlerimizi yeniden tasarlamamız gerekiyor.

2020'de yayınlanan Çiftlikten Çatala ve Biyo çeşitlilik stratejileri, sürdürülebilir gıda üretiminin nasıl olması gerektiği konusundaki temel tartışmaları yönlendiriyor. Avrupa Yeşil Anlaşmasına uygun olarak, gıda sistemlerini dönüştürmek ve biyolojik çeşitlilik kaybını durdurmak için iddialı AB eylemleri ve taahhütleri önerdiler.

Kaynak: euractiv.com
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü