Çin, Ülkesindeki Kömür Fiyatlarını İstikrara Kavuşturmak Amacıyla Yedek Kömür Üretim Rezervi Oluşturacak

06 Aralık 2023

Çin Devlet Planlama Kurumu çalışanının Çarşamba günü (06/12/2023) yaptığı açıklamada, içinde bulunduğumuz on yılın ikinci yarısında Çin’in kömür kullanımını aşamalı olarak azaltmayı hedeflemesine karşılık, kömür fiyatlarını istikrara kavuşturmak ile birlikte kömür arzını güvence altına almak amacıyla 2027 yılına kadar yedek görev yapacak bir kömür üretim düzeni kuracağı duyuruldu.

Yeni sisteme ilişkin kurallar taslağı, kömür üretim düzeneğinin tam olarak nasıl çalışacağına ilişkin ayrıntılı bilgi içermiyor ancak hedefin, 2030 yılına kadar 2022 yılı kömür üretiminin %7'sine karşılık gelen 300 milyon metrik tonluk "gönderilmeye hazır" yıllık kömür üretimine sahip olmak olduğu belirtiliyor.

Çin, yerkürenin en büyük kömür üreticisi aynı zamanda kömür tüketicisi ülkesi durumunda olup geçen yıl 4,5 milyar metrik tonluk rekor kömür üretimi gerçekleştirdi.

Pekin yönetimi, 2021 yılında ülkenin yıllık kömür tüketiminin %15'ine eşdeğer kömür rezervlerinin madenlerde, limanlarda, enerji santrallerinde, bazı belirlenmiş depolama alanlarında stoklanmasını amaç olarak belirlemişti.

Ülke yönetiminin kurmayı amaçladığı yeni düzen ise, belirli oranlardaki kömür üretim kapasitesinin gerektiğinde çıkarılmaya hazır durumda bekliyor olmasını sağlayarak sözkonusu stoklar üzerinden oluşturulacak.

Kaynak: Miningweekly
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı,Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü