Çin'in En Büyük Açık Deniz Rüzgâr Santrali Elektrik Üretmeye Başlıyor

20 Eylül 2023

Çinli Three Gorges Corporation firması yerkürenin en büyük açık deniz rüzgâr enerjisi tesisini Çin’in Fujian Eyaletindeki elektrik dağıtım şebekesine başarıyla bağladı. Açık deniz rüzgâr çiftliği 11 açık deniz rüzgâr türbini ünitesinden oluşurken en büyük ünite 16 megavat güç üretme kapasitesine sahip.

Rüzgâr çiftliği, 17 Eylül’de (2023) işler duruma geçmesinden bu yana elektrik üretirken Çin için daha temiz bir enerji kaynağı olmaya da katkıda bulundu. Santralin her yıl yaklaşık 360 milyon kilovatsaat elektrik üretmesi öngörülüyor. Tesis geleneksel fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması, karbondioksit salınımlarının yılda yaklaşık 283.800 ton azaltılmasına yardımcı olacak.

Elektrik dağıtım şebekesine santralin başarıyla bağlanması Çin'in sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynakları arayışında önemli bir adımı temsil ediyor. Açık deniz rüzgâr enerjisine odaklanmak, ülkenin enerji dağılımını daha da çeşitlendirecek ve salınımların azaltılması konusundaki ulusal hedefe ulaşmasına katkıda bulunacak.

Açık denizde üretilen rüzgâr enerjisinin, karada üretilen rüzgâr enerjisine göre birçok avantajı var. Açık deniz rüzgâr santrallerinin kıyılardaki konumu, daha yüksek, daha sürekli rüzgâr hızlarına açık olarak daha fazla enerji üretimi sağlamakta. Ek olarak, açık deniz rüzgâr santralleri, adları gibi açık denizde yer aldıkları için yerel topluluklar ile çevre üzerinde daha az etkiye sahipler.

Fujian eyaletindeki rüzgâr santralinin başarılı bir biçimde elektrik şebekesine bağlanması, Çin'in yenilenebilir enerjiye olan bağlılığının ve sektörde küresel lider konumda oluşunun kanıtı. Santral ayrıca en büyük açık deniz rüzgâr enerjisi tesisi olarak diğer ülkelerin yeşil enerji çözümleri arayışlarında izleyecekleri yol konusunda örnek oluşturmakta.

Açık deniz rüzgâr enerjisi tanımı, okyanuslar ya da denizler gibi su kütleleri üzerinde kurulan rüzgâr türbinlerinden elektrik üretilmesi işlemine karşılık gelmekte. Çin devletine ait Three Gorges Corporation firması, yenilenebilir enerji konusunda uzmanlaşmış, hidroelektrik enerji, rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren bir firmadır.

Kaynak: world-energy
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü