Çin'in Güneş Enerjisi ile Rüzgâr Enerjisi Kapasitesi Artmaya Devam Ediyor

28 Kasım 2022

Çin'in yeşil kalkınma arayışı çabaları doğrultusunda yenilenebilir enerji sektöründeki kurulu kapasitesi, içinde bulunduğumuz yılın başından bu yana büyüme hızını sürdürdü.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nden alınan verilere göre, Ekim ayının (2022) sonunda Çin'in toplam kurulu güç üretim kapasitesi yıllık %8,3 oranında artışla yaklaşık 2,5 milyar kilovata ulaştı.

Özellikle rüzgâr enerjisinin kurulu gücü bir yıl öncesine göre %16,6 oranında artarak 350 milyon kilovata yükselirken, güneş enerjisinin kurulu gücü yıllık %29,2 oranında artışla 360 milyon kilovata ulaştı.

Ülke, ağırlıklı olarak çöl bölgelerinde sayıları artan büyük ölçekli rüzgâr enerjisi tesisleri ile güneş enerjisi üslerinin yapımıyla içinde bulunduğumuz yıl yenilenebilir enerji yatırımını artırdı.

İlk 10 ayda, Çin'deki büyük ölçekli enerji üretim firmalarının güneş enerjisine yaptıkları toplam yatırım yıllık %326,7 oranında artışla 157,4 milyar Yuan'a (yaklaşık 22 milyar ABD doları) ulaştı.

Kaynak: world-energy
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü